VÅGA BLI EN MODIGARE TALARE

Swisch! Powerpointens första rubrik fräser in från vänster. I samma ögonblick glider publikens intresse iväg åt ett annat håll. Du har upplevt det som lyssnare – och ännu värre som talare.

På vår ”Talarskola för knäsvaga” lär du dig att våga ta rollen som framgångsrik talare. Vi avslöjar hemligheterna bakom skickliga föreläsare och skådespelares framgångar.

Läs mer!
Lasse Frid

VÅGA BLI EN MODIGARE TALARE

Swisch! Powerpointens första rubrik fräser in från vänster. I samma ögonblick glider publikens intresse iväg åt ett annat håll. Du har upplevt det som lyssnare – och ännu värre som talare.

På vår ”Talarskola för knäsvaga” lär du dig att våga ta rollen som framgångsrik talare. Vi avslöjar hemligheterna bakom skickliga föreläsare och skådespelares framgångar.

Läs mer!

SJÄLVKLART SKA DU BLI EN BÄTTRE TALARE

Börja här!