Om Frid & Freud

Som ung skådespelare vikarierade Lasse Frid som lärare, mellan teaterjobben. Han utmanades av många elevers förmåga att totalt zooma ut när lektionen började. Samtidigt såg han sambandet med vissa lärares brist på retorik och talekonster. Redan där väcktes idén att utveckla metoder från teaterns och retorikens värld för att lära fler att våga ta rollen som framgångsrik talare.

Utifrån sin utbildning från teaterhögskolan, journalisthögskolan och Dramatiska Institutet, samt erfarenheterna som skådespelare, journalist och filmregissör, skapade han 1999 företaget Frid & Freud. Namnet antyder, utöver dubbelmeningen i hans namn, verksamhetens beteendevetenskapliga inriktning.

Sedan dess har mängder med chefer och medarbetare i såväl näringsliv som offentliga institutioner deltagit i Lasses nu klassiska ”Talarskola för knäsvaga”. I denna och andra utbildningar lär sig deltagarna inte bara att fånga en publik, utan utvecklar även sin personliga pondus och förmåga att nå fram till lyssnaren – oavsett om det är tjugo kunder eller en kollega.

En del av Frid & Freuds mission är att förlösa de ”tysta medarbetarna”. Inte sällan sitter dessa inne med eftertänksamhet, klokskap och oprövade idéer. Att hjälpa dem att göra sina röster hörda handlar både om demokrati och att ta tillvara dolda resurser.

Lasse Frid
Lasse Frid, senior konsult i retorik, bemötandeträning  och konfliktlösning.

SJÄLVKLART SKA DU BLI EN BÄTTRE TALARE

Börja här!