Så blir du en modigare talare

Osäkra talare gör publiken nervös. Tråkiga talare får den att somna. Det som står på spel är både lönsamhet och trovärdighet.

Vår klassiska talarskola har genom åren förändrat denna situation i mängder av företag och kommuner.

Före och efter kursen får deltagarna skatta sin grad av trygghet som talare.

Efter träning har siffrorna i genomsnitt stigit från 2,8 till 4,3 på en 5-gradig skala.

Det finns inget mer skräckinjagande än ett konferensrum.
Inte undra på att de är bakom glas.

Talarskola för knäsvaga

Snart är det din tur att tala. Rummet stillnar och alla tittar nyfiket på dig när du går fram till podiet. Plötsligt slås du av hur mycket som står på spel när någon står inför en publik: Personlig framgång, företagets anseende men också myndigheters eller kommuners trovärdighet.

Vem vill inte bli en mer inspirerande talare? Men bakom alla framgångsrika presentationer som hålls ligger mycket arbete och övning. Och inte sällan en personlig tränare med både kunskap och lång erfarenhet.

Ibland måste du bara lyckas
Frid & Freuds talarskola har genom åren inte bara varit räddningen för hundratals knäsvaga talare. Medarbetare med ny pondus och ett starkare självförtroende har hjälpt sina arbetsplatser i konkurrensen med andra företag. Ibland är ju förmågan att kommunicera helt avgörande. Oavsett om det gäller säljmöten, föreläsningar, personalmöten eller krisinformation.

"Utan trovärdighet kan en talare lika gärna eller hellre vara tyst. Det blir bara besvärande läten i luften, till glädje för ingen."

Rolf Hedquist, Styrelsen för Psykologiskt försvar 2002

Modet att mötas - Bemötandeträning

Konsten att klara både snälla och stygga
Förmågan att bibehålla eller bygga kundens förtroende kräver uthållighet och ett ofta oändligt tålamod. Att bemöta alla korrekt, vänligt men också trovärdigt är en utmaning, inte minst för kommuner och företag. Samtidigt är detta helt avgörande oavsett om mötena sker i telefon, öga mot öga eller på sociala medier. I Frid & Freuds bemötandeprogram, Modet att mötas, får du och dina kollegor träna att rätt bemöta både kunder och kollegor. Det sker bl.a med rollspel, trygga praktiska övningar. Ni får öva på situationer i exempelvis företagets telefonväxel, reception, kommunens kundcenter eller biblioteksdisk.

Så hanteras passivt aggressiva eller antidemokrater
I träningen möter ni allt från vanliga besökare till människor från andra länder. Från kursen får ni sedan med er effektiva verktyg att bemöta dessa kunder med bibehållen trovärdighet. Men träningen ger även redskap att klara passivt aggressiva personer, rättshaverister, kunder med klagomål eller antidemokrater. Förutom nöjdare kunder, samt en och annan like på sociala medier, leder detta till en arbetsplats där medarbetarna trivs och verkligen samarbetar.

Om Frid & Freud

Ingen lyssnar på tråkiga talare
Som ung skådespelare vikarierade Lasse Frid som lärare, mellan teaterjobben. När han märkte att många lärarkollegor inte tog rollen som framgångsrik talare – och därför sällan nådde ut till eleverna väcktes idén att utveckla metoder från teaterns och retorikens värld i denna miljön.

Långt senare, när han coachade chefer och medarbetare på andra arbetsplatser såg han samma sak, eller värre hur talare använde powerpoint för att verkligen tråka ut sin publik.

Alla älskar en bra berättare
Utifrån sin utbildning från teaterhögskolan, journalisthögskolan och Dramatiska Institutet, samt erfarenheterna som skådespelare, journalist och filmregissör, skapade han 1999 företaget Frid & Freud med avsikten att träna företag och kommuner till att bli framgångsrika arbetsplatser fyllda av modiga talare och bra berättare.

Sedan dess har mängder med chefer och medarbetare deltagit i Frid & Freuds nu klassiska ”Talarskola för knäsvaga” och företagets träning i bemötande av besvärliga kunder.

Stäng meny